111Real
   Úvodná stránka    |    Reality    |    Ekonomické služby    |    Kontakt    |   
   Obchodné podmienky    |    Pre našich klientov hľadáme    |    Ponúknite nám    |    Hľadáte byt?
Dnes je 23.7.2018    konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
 Reality
  Byty
  Rodinné domy
  Podnikateľské priestory
  Pozemky
  Administratívne budovy
  Prenájom
 Ekonomické služby
  Jednoduché účtovníctvo
  Podvojné účtovníctvo
  Daňové priznanie
  Mzdy
 Služby


Na základe zákona o účtovníctve:

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku; fyzická osoba vedie účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť.
Účtovná jednotka môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Poskytujeme firmám spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva na základe osobného pohovoru o podmienkach vykonávania tejto činnosti.
  © Copyright 2005-2013 Befam beta s.r.o.

Valid HTML 4.01 Transitional