111Real
   Úvodná stránka    |    Reality    |    Ekonomické služby    |    Kontakt    |   
   Obchodné podmienky    |    Pre našich klientov hľadáme    |    Ponúknite nám    |    Hľadáte byt?
Dnes je 23.6.2018    konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
 Reality
  Byty
  Rodinné domy
  Podnikateľské priestory
  Pozemky
  Administratívne budovy
  Prenájom
 Ekonomické služby
  Jednoduché účtovníctvo
  Podvojné účtovníctvo
  Daňové priznanie
  Mzdy
 Služby


Na základe zákona o dani z prijímov:

Daňovník je povinný podať daňové priznanie.
Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný aj daň zaplatiť. Daňovník je povinný v daňovom priznaní si daň vypočítať sám a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu ku koncu zdaňovacieho obdobia a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania.

Vypracujeme firmám daňové priznania na základe osobného pohovoru o podmienkach vykonávania tejto činnosti.
  © Copyright 2005-2013 Befam beta s.r.o.

Valid HTML 4.01 Transitional