111Real
   Úvodná stránka    |    Reality    |    Ekonomické služby    |    Kontakt    |   
   Obchodné podmienky    |    Pre našich klientov hľadáme    |    Ponúknite nám    |    Hľadáte byt?
Dnes je 23.6.2018    konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
 Reality
  Byty
  Rodinné domy
  Podnikateľské priestory
  Pozemky
  Administratívne budovy
  Prenájom
 Ekonomické služby
  Jednoduché účtovníctvo
  Podvojné účtovníctvo
  Daňové priznanie
  Mzdy
 Obchodné podmienky
111 Real poskytuje služby za týchto podmienok:

Kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností Vám sprostredkujeme len na základe SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY.

Obsahom sprostredkovateľskej zmluvy je určenie a popis nehnuteľností, Vaše vyhlásenie, že súhlasíte s uvedením Vašej nehnuteľnosti na trh s realitami, výška sprostredkovateľskej odmeny, cena nehnuteľnosti a platnosť zmluvy.

Po podpise sprostredkovateľskej zmluvy uvedieme nehnuteľnosť na trh s realitami a umožníme záujemcom prehliadku nehnuteľnosti tak, aby sme čo najmenej rušili Vaše súkromie. Ak záujemca vyjadrí vôľu kúpiť Vašu nehnuteľnosť, pripravíme pre Vás zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde si ako zmluvné strany dohodnete podstatné náležitosti právneho úkonu-kúpy. Až podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vzniká sprostredkovateľovi-realitnej kancelárii nárok na sprostredkovateľskú odmenu. Následne pre Vás pripravíme kúpnu zmluvu a návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností. Po predaji nehnuteľnosti Vám poskytneme súčinnosť pri komunikácii s úradmi a poskytovateľmi služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti. V prípade potreby Vám sprostredkujeme vyhotovenie znaleckého posudku alebo poskytneme rady v oblasti daní.

Sprostredkovateľská zmluva je platná minimálne tri mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Vy sami rozhodnete, či náš zmluvný vzťah bude aj naďalej pokračovať. Ak počas platnosti sprostredkovateľskej zmluvy nájdete kupujúceho sami, sprostredkovateľovi-realitnej kancelárii patrí len polovica z dohodnutej sprostredkovateľskej odmeny a napriek tomu Vám kancelária poskytne vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy.

Sprostredkovateľská zmluva neobsahuje žiadne ďalšie sankcie ani iné platby.

Ak máte záujem kúpiť nehnuteľnosť, môžete vystupovať v pozícii aktívneho alebo pasívneho záujemcu.
Pre aktívneho záujemcu hľadá sprostredkovateľ nehnuteľnosť intenzívne podľa jeho požiadaviek. Vtedy patrí sprostredkovateľovi odmena rovnako ako pri predaji nehnuteľnosti.
Pasívny záujemca zadá sprostredkovateľovi svoje požiadavky a čaká, či ho tento osloví s ponukou s pomedzinehnuteľností, ktorých predaj už sprostredkúva. Táto služba sa poskytuje zadarmo.

Tieto podmienky platia obdobne aj pre sprostredkovanie iných zmluvných vzťahov.

Tieto podmienky môžu byť zmenené pri osobnom jednaní s klientom.

Vaše otázky zasielajte na 111real@111real.sk
  © Copyright 2005-2013 Befam beta s.r.o.

Valid HTML 4.01 Transitional